Danh ba am thuc

My Life Cafe - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
My Life Cafe - Food Court Parkson Hùng Vương
My Life Cafe - Food Court Parkson Hùng VươngMy Life Cafe - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
My Life Cafe - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của My Life Cafe - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
21/07/2019

Lotteria - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Lotteria - Food Court Parkson Hùng Vương
Lotteria - Food Court Parkson Hùng VươngLotteria - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Lotteria - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lotteria - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
21/07/2019

Nem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Nem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng Vương
Nem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng VươngNem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Nem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Nem Nướng Gánh - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
21/07/2019

Fresco - Italian Food

Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Fresco - Italian Food
Fresco - Italian FoodFresco - Italian Food
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Fresco - Italian Food chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Fresco - Italian Food
danhbaamthuc@gmail.com
21/07/2019

Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương
Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng VươngHoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hoàng Yến - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
20/07/2019

Fresco - Italian Food

Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Fresco - Italian Food
Fresco - Italian FoodFresco - Italian Food
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Fresco - Italian Food chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Fresco - Italian Food
danhbaamthuc@gmail.com
20/07/2019

Bún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Bún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng Vương
Bún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng VươngBún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Bún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bún Sài Gòn - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
20/07/2019

Cà Ri Cà Ri

Tầng 6, Pakson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Cà Ri Cà Ri
Cà Ri Cà RiCà Ri Cà Ri
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Cà Ri Cà Ri chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cà Ri Cà Ri
danhbaamthuc@gmail.com
19/07/2019

Lẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Lẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng Vương
Lẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng VươngLẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Lẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lẩu Công Chúa - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
18/07/2019

Mochi Sweets - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Mochi Sweets - Food Court Parkson Hùng Vương
Mochi Sweets - Food Court Parkson Hùng VươngMochi Sweets - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Mochi Sweets - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Mochi Sweets - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
18/07/2019

CGV Cinemas - Parkson Hùng Vương

Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
CGV Cinemas - Parkson Hùng Vương
CGV Cinemas - Parkson Hùng VươngCGV Cinemas - Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
CGV Cinemas - Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của CGV Cinemas - Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
17/07/2019

Kim Tơ Yến

126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Kim Tơ Yến
Kim Tơ YếnKim Tơ Yến
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Kim Tơ Yến chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kim Tơ Yến
danhbaamthuc@gmail.com
17/07/2019

IYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
IYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng Vương
IYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng VươngIYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
IYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của IYO Frozen Yogurt - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
17/07/2019

Duck Deli - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Duck Deli - Food Court Parkson Hùng Vương
Duck Deli - Food Court Parkson Hùng VươngDuck Deli - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Duck Deli - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Duck Deli - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

Gà Rù Rì

126 Hồng Bàng, Quận 5
Gà Rù Rì
Gà Rù RìGà Rù Rì
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Gà Rù Rì chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Gà Rù Rì
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

Phở Ngon - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Phở Ngon - Food Court Parkson Hùng Vương
Phở Ngon - Food Court Parkson Hùng VươngPhở Ngon - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Phở Ngon - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phở Ngon - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

Lẩu Nhật & Beefsteak

Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5, Hồ Chí Minh
Lẩu Nhật & Beefsteak
Lẩu Nhật & BeefsteakLẩu Nhật & Beefsteak
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Lẩu Nhật & Beefsteak chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lẩu Nhật & Beefsteak
danhbaamthuc@gmail.com
15/07/2019

Cơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Cơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng Vương
Cơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng VươngCơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Cơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Kẹp Appe Rice - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
14/07/2019

Chocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng Vương

Food Court Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5
Chocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng Vương
Chocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng VươngChocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng Vương
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Chocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng Vương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Chocolate Graphics - Food Court Parkson Hùng Vương
danhbaamthuc@gmail.com
13/07/2019

Nhà hàng Royal Garden - Hồng Bàng

Lầu 6, Parkson Hùng Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 5, Hồ Chí Minh
Nhà hàng Royal Garden - Hồng Bàng
Nhà hàng Royal Garden - Hồng BàngNhà hàng Royal Garden - Hồng Bàng
Bạn cần tìm: 126 hong bang
Không thiếu những địa chỉ ăn Dimsum ngon ở Sài Gòn và Royal Garden là một trong số đó. Tại đây có buffet Dimsum hàng tuần và đặc biệt là chương trình đồng giá rất hấp dẫn từ 07h30 -11h00 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần dành cho khách hàng chọn ăn Dimsum.

Đ
danhbaamthuc@gmail.com
07/07/2019

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Bò Một Nắng Muối Kiến Vàng toạ lạc tại địa chỉ Số 62, Chiến Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Có 1,018 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà Hàng SKY toạ lạc tại địa chỉ 39E Sương Nguyệt Ánh , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 1,248 người quan tâm đến địa điểm này.
Bún cá biển cay - Ông Sơn toạ lạc tại địa chỉ 271 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có 1,410 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng Hồng Hạnh 1 toạ lạc tại địa chỉ Cột 8, Hòn Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà Hàng Hương Quê toạ lạc tại địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0211 3737747 - 0982 886 883
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Nhà hàng Hồng Hạnh 3 toạ lạc tại địa chỉ Bãi Hoàng Gia, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
Thiết kế website vệ tinh
Trang vang truc tuyen
Trang vang truc tuyen
+
thực đơn giảm cân, ăn uống giảm cân, phương pháp giảm cân, hướng dẫn giảm cân, giảm cân hiệu quả, cách giảm cân tốt nhất
thực phẩm giải rượu, thực phẩm giải say, say rượu nên ăn gì
mẹo giúp bạn tiết kiệm, tiết kiệm tiền khi đi ăn nhà hàng, lưu ý khi đi ăn nhà hàng,
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top