Danh ba am thuc

Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình

20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân BìnhTrà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
danhbaamthuc@gmail.com
23/07/2019

Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza

D 29 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Cơm Niêu Restaurant - Pico PlazaCơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
23/07/2019

Ros Thái Restaurant - Pico Plaza

D14 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Ros Thái Restaurant - Pico Plaza
Ros Thái Restaurant - Pico PlazaRos Thái Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Ros Thái Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Ros Thái Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
22/07/2019

Passio - Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Passio - Pico Plaza
Passio - Pico PlazaPassio - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Passio - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Passio - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
20/07/2019

Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza

D8 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico PlazaBánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
20/07/2019

Cơm Tấm Việt - Pico Plaza

D15 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
Cơm Tấm Việt - Pico PlazaCơm Tấm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/07/2019

Kem Baskin Robbins - Pico Plaza

D17 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Kem Baskin Robbins - Pico Plaza
Kem Baskin Robbins - Pico PlazaKem Baskin Robbins - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Kem Baskin Robbins - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kem Baskin Robbins - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/07/2019

Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico PlazaJojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/07/2019

Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
Hoàng Gia Restaurant - Pico PlazaHoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
18/07/2019

Yoway - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Yoway - Pico Plaza
Yoway - Pico PlazaYoway - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Yoway - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Yoway - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
18/07/2019

Cơm Olive - Pico Plaza

D13 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Olive - Pico Plaza
Cơm Olive - Pico PlazaCơm Olive - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Olive - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Olive - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
17/07/2019

Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza

D28 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico PlazaBánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
Carl-s Jr. Hamburger - Pico PlazaCarl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

Kimbap - Pico Plaza

D2 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Kimbap - Pico Plaza
Kimbap - Pico PlazaKimbap - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Kimbap - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kimbap - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
16/07/2019

The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa

20 Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng HòaThe Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
danhbaamthuc@gmail.com
14/07/2019

JOJO BBQ Sushi Hotpot

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
JOJO BBQ Sushi Hotpot
JOJO BBQ Sushi HotpotJOJO BBQ Sushi Hotpot
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
JOJO BBQ Sushi Hotpot chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của JOJO BBQ Sushi Hotpot
danhbaamthuc@gmail.com
10/07/2019

Cơm Việt - Pico Plaza

D11-12 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Việt - Pico Plaza
Cơm Việt - Pico PlazaCơm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
10/07/2019

Cơm Tấm Việt - Pico Plaza

D15 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
Cơm Tấm Việt - Pico PlazaCơm Tấm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
08/07/2019

Lẩu Tươi MK - Pico Plaza

20 Cộng Hoà, Quận Tân Bình
Lẩu Tươi MK - Pico Plaza
Lẩu Tươi MK - Pico PlazaLẩu Tươi MK - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Lẩu Tươi MK - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lẩu Tươi MK - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
05/07/2019

Bud-s Ice Cream - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bud-s Ice Cream - Pico Plaza
Bud-s Ice Cream - Pico PlazaBud-s Ice Cream - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bud-s Ice Cream - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bud-s Ice Cream - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
04/07/2019

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Bò Một Nắng Muối Kiến Vàng toạ lạc tại địa chỉ Số 62, Chiến Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Có 1,026 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà Hàng SKY toạ lạc tại địa chỉ 39E Sương Nguyệt Ánh , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 1,267 người quan tâm đến địa điểm này.
Bún cá biển cay - Ông Sơn toạ lạc tại địa chỉ 271 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có 1,428 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng Hồng Hạnh 1 toạ lạc tại địa chỉ Cột 8, Hòn Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Pizza Giang - Trần Hưng Đạo toạ lạc tại địa chỉ Số 18/6 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0258 6299 432
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà hàng Hồng Hạnh 3 toạ lạc tại địa chỉ Bãi Hoàng Gia, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
Thiết kế website vệ tinh
Trang vang truc tuyen
Trang vang truc tuyen
+
thực đơn giảm cân, ăn uống giảm cân, phương pháp giảm cân, hướng dẫn giảm cân, giảm cân hiệu quả, cách giảm cân tốt nhất
thực phẩm giải rượu, thực phẩm giải say, say rượu nên ăn gì
mẹo giúp bạn tiết kiệm, tiết kiệm tiền khi đi ăn nhà hàng, lưu ý khi đi ăn nhà hàng,
Cũ hơn
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top