Danh ba am thuc

Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza

D 29 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Cơm Niêu Restaurant - Pico PlazaCơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Yoway - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Yoway - Pico Plaza
Yoway - Pico PlazaYoway - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Yoway - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Yoway - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Cơm Việt - Pico Plaza

D11-12 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Việt - Pico Plaza
Cơm Việt - Pico PlazaCơm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Cơm Tấm Việt - Pico Plaza

D15 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
Cơm Tấm Việt - Pico PlazaCơm Tấm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Tấm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Tấm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp

D27 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes PhápLavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Pizza Fresco - Pico Plaza

D26 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Pizza Fresco - Pico Plaza
Pizza Fresco - Pico PlazaPizza Fresco - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Pizza Fresco - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Pizza Fresco - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
21/05/2019

Passio - Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Passio - Pico Plaza
Passio - Pico PlazaPassio - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Passio - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Passio - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
20/05/2019

Cái Tô - Pico Plaza

D6 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cái Tô - Pico Plaza
Cái Tô - Pico PlazaCái Tô - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cái Tô - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cái Tô - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
20/05/2019

ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza

D36 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico PlazaZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
20/05/2019

Ichiban - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Ichiban - Pico Plaza
Ichiban - Pico PlazaIchiban - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Ichiban - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Ichiban - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/05/2019

Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico PlazaJojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/05/2019

Haani - Fast Seafood - Pico Plaza

D24-25 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Haani - Fast Seafood - Pico Plaza
Haani - Fast Seafood - Pico PlazaHaani - Fast Seafood - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Haani - Fast Seafood - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Haani - Fast Seafood - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
19/05/2019

Kimbap - Pico Plaza

D2 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Kimbap - Pico Plaza
Kimbap - Pico PlazaKimbap - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Kimbap - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kimbap - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
18/05/2019

Ros Thái Restaurant - Pico Plaza

D14 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Ros Thái Restaurant - Pico Plaza
Ros Thái Restaurant - Pico PlazaRos Thái Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Ros Thái Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Ros Thái Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
18/05/2019

Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình

20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân BìnhTrà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
danhbaamthuc@gmail.com
17/05/2019

WOW Bread & Cake - Pico Plaza

D21 Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
WOW Bread & Cake - Pico Plaza
WOW Bread & Cake - Pico PlazaWOW Bread & Cake - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
WOW Bread & Cake - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của WOW Bread & Cake - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
15/05/2019

Pappa Roti - Pico Plaza

D4 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Pappa Roti - Pico Plaza
Pappa Roti - Pico PlazaPappa Roti - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Pappa Roti - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Pappa Roti - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
15/05/2019

Trà Sữa Bubbly - Pico Plaza

D16 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Trà Sữa Bubbly - Pico Plaza
Trà Sữa Bubbly - Pico PlazaTrà Sữa Bubbly - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Trà Sữa Bubbly - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà Sữa Bubbly - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
15/05/2019

Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza

D28 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico PlazaBánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
14/05/2019

Cơm Olive - Pico Plaza

D13 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Olive - Pico Plaza
Cơm Olive - Pico PlazaCơm Olive - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Olive - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Olive - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
14/05/2019

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Bò Một Nắng Muối Kiến Vàng toạ lạc tại địa chỉ Số 62, Chiến Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Có 666 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà Hàng SKY toạ lạc tại địa chỉ 39E Sương Nguyệt Ánh , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 854 người quan tâm đến địa điểm này.
Bún cá biển cay - Ông Sơn toạ lạc tại địa chỉ 271 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Có 974 người quan tâm đến địa điểm này.
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Pizza Giang - Trần Hưng Đạo toạ lạc tại địa chỉ Số 18/6 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0258 6299 432
Nhà Hàng Hương Quê toạ lạc tại địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0211 3737747 - 0982 886 883
Nhà hàng Hồng Hạnh 1 toạ lạc tại địa chỉ Cột 8, Hòn Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
Thiết kế website vệ tinh
Trang vang truc tuyen
Trang vang truc tuyen
+
thực đơn giảm cân, ăn uống giảm cân, phương pháp giảm cân, hướng dẫn giảm cân, giảm cân hiệu quả, cách giảm cân tốt nhất
thực phẩm giải rượu, thực phẩm giải say, say rượu nên ăn gì
mẹo giúp bạn tiết kiệm, tiết kiệm tiền khi đi ăn nhà hàng, lưu ý khi đi ăn nhà hàng,
Cũ hơn
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top