Danh ba am thuc

JOJO BBQ Sushi Hotpot

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
JOJO BBQ Sushi Hotpot
JOJO BBQ Sushi HotpotJOJO BBQ Sushi Hotpot
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
JOJO BBQ Sushi Hotpot chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của JOJO BBQ Sushi Hotpot
danhbaamthuc@gmail.com
31/05/2020

WOW Bread & Cake - Pico Plaza

D21 Tầng 4, Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
WOW Bread & Cake - Pico Plaza
WOW Bread & Cake - Pico PlazaWOW Bread & Cake - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
WOW Bread & Cake - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của WOW Bread & Cake - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp

D27 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes PhápLavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lavies Crepes - Thưởng Thức Bánh Crepes Pháp
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình

20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân BìnhTrà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà Sữa Bumba - Lotte Tân Bình
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Yoway - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Yoway - Pico Plaza
Yoway - Pico PlazaYoway - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Yoway - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Yoway - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza

D8 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico PlazaBánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Hai Da - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Pizza Fresco - Pico Plaza

D26 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Pizza Fresco - Pico Plaza
Pizza Fresco - Pico PlazaPizza Fresco - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Pizza Fresco - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Pizza Fresco - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
30/05/2020

Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
Carl-s Jr. Hamburger - Pico PlazaCarl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Carl-s Jr. Hamburger - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
29/05/2020

Phở, Miến Gà - Pico Plaza

D5 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Phở, Miến Gà - Pico Plaza
Phở, Miến Gà - Pico PlazaPhở, Miến Gà - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Phở, Miến Gà - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phở, Miến Gà - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
29/05/2020

Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
Hoàng Gia Restaurant - Pico PlazaHoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hoàng Gia Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
28/05/2020

Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza

Pico Plaza, 20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico PlazaJojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Jojo Buffet - BBQ Hotpot Sushi - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
28/05/2020

The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa

20 Cộng Hòa, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng HòaThe Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của The Terminal Coffee - Lotte Mart Cộng Hòa
danhbaamthuc@gmail.com
27/05/2020

Passio - Pico Plaza

20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Passio - Pico Plaza
Passio - Pico PlazaPassio - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Passio - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Passio - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
26/05/2020

Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza

D28 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico PlazaBánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Cuốn Hạt Gạo Vàng - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
26/05/2020

Cơm Việt - Pico Plaza

D11-12 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Việt - Pico Plaza
Cơm Việt - Pico PlazaCơm Việt - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Việt - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Việt - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
26/05/2020

Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza

D 29 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Cơm Niêu Restaurant - Pico PlazaCơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Niêu Restaurant - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
25/05/2020

Kem Baskin Robbins - Pico Plaza

D17 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Kem Baskin Robbins - Pico Plaza
Kem Baskin Robbins - Pico PlazaKem Baskin Robbins - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Kem Baskin Robbins - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kem Baskin Robbins - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
25/05/2020

Pappa Roti - Pico Plaza

D4 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Pappa Roti - Pico Plaza
Pappa Roti - Pico PlazaPappa Roti - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Pappa Roti - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Pappa Roti - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
25/05/2020

ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza

D36 Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico PlazaZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của ZesCho Ice Blended Cafe - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
23/05/2020

Ichiban - Pico Plaza

Tầng 4 Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Ichiban - Pico Plaza
Ichiban - Pico PlazaIchiban - Pico Plaza
Bạn cần tìm: 20 cong hoa
Ichiban - Pico Plaza chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Ichiban - Pico Plaza
danhbaamthuc@gmail.com
23/05/2020
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Ẩm Thực Hàn Quốc - Anh Vũ Seoul toạ lạc tại địa chỉ 367 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Có 646 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng sầu riêng WOW toạ lạc tại địa chỉ 131 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Có 701 người quan tâm đến địa điểm này.
Quán Ngói Lẩu 1 Người toạ lạc tại địa chỉ 235/30a, đường Dương Tử Giang, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai. Có 444 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng Sắc Trâu - Nam Cương toạ lạc tại địa chỉ Trường Mầm non khu chợ Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 096 123 3336
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Pizza Giang - Trần Hưng Đạo toạ lạc tại địa chỉ Số 18/6 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0258 6299 432
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà Hàng Hương Quê toạ lạc tại địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0211 3737747 - 0982 886 883
Giàn phơi hòa phát
Trang vang truc tuyen
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
+
trình diễn làm bánh, trình diễn làm bánh siêu đẹp, trình diễn làm bánh siêu ngon, làm bánh siêu đẹp, làm bánh siêu ngon
thánh ăn trung quốc, cô gái được mệnh danh là thánh ăn
chế biến đồ ăn, những màn chế biến đồ ăn độc đáo, video chế biến đồ ăn độc đáo
luộc gà không cần nước, hướng dẫn luộc gà không cần nước, cách luộc gà không cần nước, hướng dẫn chế biến
hướng dẫn ướp cá rô phi, hướng dẫn nướng cá rô phi, hướng dẫn chế biến cá rô phi nướng, hướng dẫn chế biến cá nướng
Cũ hơn
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top