Danh ba am thuc

Cơm Gà Xối Mỡ 007

007 Lô F, CC Bàu Cát 2, Vườn Lan, Quận Tân Bình

Cơm Gà Xối Mỡ 007