Danh ba am thuc

Hùng Hiền - Bia Hơi Hà Nội

33 Phan Châu Trinh, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Hùng Hiền - Bia Hơi Hà Nội
Hùng Hiền - Bia Hơi Hà NộiHùng Hiền - Bia Hơi Hà Nội
Bạn cần tìm: gia cam
Hùng Hiền - Bia Hơi Hà Nội chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hùng Hiền - Bia Hơi Hà Nội
danhbaamthuc@gmail.com
26/08/2019

Tính Hậu - Bánh Cuốn Nóng

501 Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Tính Hậu - Bánh Cuốn Nóng
Tính Hậu - Bánh Cuốn NóngTính Hậu - Bánh Cuốn Nóng
Bạn cần tìm: gia cam
Tính Hậu - Bánh Cuốn Nóng chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Tính Hậu - Bánh Cuốn Nóng
danhbaamthuc@gmail.com
26/08/2019

Phương Bắc - Món Ăn Dân Tộc

380 Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Phương Bắc - Món Ăn Dân Tộc
Phương Bắc - Món Ăn Dân TộcPhương Bắc - Món Ăn Dân Tộc
Bạn cần tìm: gia cam
Phương Bắc - Món Ăn Dân Tộc chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phương Bắc - Món Ăn Dân Tộc
danhbaamthuc@gmail.com
26/08/2019

Vân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt Cỏ

Trung Tâm Thương Mại Happy Land, Hà Liễu, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Vân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt Cỏ
Vân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt CỏVân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt Cỏ
Bạn cần tìm: gia cam
Vân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt Cỏ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Vân Đình Hà Nội - Đặc Sản Vịt Cỏ
danhbaamthuc@gmail.com
26/08/2019

Phương Nam Cafe

QL 2 Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Phương Nam Cafe
Phương Nam CafePhương Nam Cafe
Bạn cần tìm: gia cam
Phương Nam Cafe chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phương Nam Cafe
danhbaamthuc@gmail.com
26/08/2019

Quán Phở Trọng

498 Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Quán Phở Trọng
Quán Phở TrọngQuán Phở Trọng
Bạn cần tìm: gia cam
Quán Phở Trọng chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Quán Phở Trọng
danhbaamthuc@gmail.com
25/08/2019

Bánh Cuốn Diễm Đoàn

Hùng Vương, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Bánh Cuốn Diễm Đoàn
Bánh Cuốn Diễm ĐoànBánh Cuốn Diễm Đoàn
Bạn cần tìm: gia cam
Bánh Cuốn Diễm Đoàn chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Cuốn Diễm Đoàn
danhbaamthuc@gmail.com
25/08/2019

Hương Thơm Cafe

168 Lê Quy Đôn, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Hương Thơm Cafe
Hương Thơm CafeHương Thơm Cafe
Bạn cần tìm: gia cam
Hương Thơm Cafe chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hương Thơm Cafe
danhbaamthuc@gmail.com
25/08/2019

Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh Trang

Hòa Phong, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh Trang
Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh TrangCửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh Trang
Bạn cần tìm: gia cam
Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh Trang chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cửa Hàng Cháo Dinh Dưỡng Quỳnh Trang
danhbaamthuc@gmail.com
24/08/2019

Hà Béo 1 - Bánh Cuốn

Trung Tâm Thương Mại Happy Land, Hà Liễu, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Hà Béo 1 - Bánh Cuốn
Hà Béo 1 - Bánh CuốnHà Béo 1 - Bánh Cuốn
Bạn cần tìm: gia cam
Hà Béo 1 - Bánh Cuốn chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hà Béo 1 - Bánh Cuốn
danhbaamthuc@gmail.com
24/08/2019

Hương Rừng Karaoke

12 Lê Quy Đôn, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Hương Rừng Karaoke
Hương Rừng KaraokeHương Rừng Karaoke
Bạn cần tìm: gia cam
Hương Rừng Karaoke chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hương Rừng Karaoke
danhbaamthuc@gmail.com
24/08/2019

Thúy Nga Karaoke

Lê Quy Đôn, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Thúy Nga Karaoke
Thúy Nga KaraokeThúy Nga Karaoke
Bạn cần tìm: gia cam
Thúy Nga Karaoke chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Thúy Nga Karaoke
danhbaamthuc@gmail.com
23/08/2019

Nhà Sàn Bảo Ngọc Quán

Trần Phú, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Nhà Sàn Bảo Ngọc Quán
Nhà Sàn Bảo Ngọc QuánNhà Sàn Bảo Ngọc Quán
Bạn cần tìm: gia cam
Nhà Sàn Bảo Ngọc Quán chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Nhà Sàn Bảo Ngọc Quán
danhbaamthuc@gmail.com
23/08/2019

Quán Bia Dũng Thảo

25 Phan Chu Trinh, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Quán Bia Dũng Thảo
Quán Bia Dũng ThảoQuán Bia Dũng Thảo
Bạn cần tìm: gia cam
Quán Bia Dũng Thảo chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Quán Bia Dũng Thảo
danhbaamthuc@gmail.com
23/08/2019

Nhà Hàng Hùng Hiền

33 Phan Chu Trinh, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Nhà Hàng Hùng Hiền
Nhà Hàng Hùng HiềnNhà Hàng Hùng Hiền
Bạn cần tìm: gia cam
Nhà Hàng Hùng Hiền chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Nhà Hàng Hùng Hiền
danhbaamthuc@gmail.com
23/08/2019

Sáng Tạo 2 Cafe

96 Phan Chu Trinh, Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Sáng Tạo 2 Cafe
Sáng Tạo 2 CafeSáng Tạo 2 Cafe
Bạn cần tìm: gia cam
Sáng Tạo 2 Cafe chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Sáng Tạo 2 Cafe
danhbaamthuc@gmail.com
23/08/2019

Nhà Hàng Đạo Lương

12 Lê Quy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Tp. Việt Trì
Nhà Hàng Đạo Lương
Nhà Hàng Đạo LươngNhà Hàng Đạo Lương
Bạn cần tìm: gia cam
Nhà Hàng Đạo Lương chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Nhà Hàng Đạo Lương
danhbaamthuc@gmail.com
22/08/2019

Lysa Cream - Lê Quy Đôn

87 Lê Quy Đôn, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Lysa Cream - Lê Quy Đôn
Lysa Cream - Lê Quy ĐônLysa Cream - Lê Quy Đôn
Bạn cần tìm: gia cam
Lysa Cream - Lê Quy Đôn chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lysa Cream - Lê Quy Đôn
danhbaamthuc@gmail.com
22/08/2019

Đặc Sản Chè Huế

1652 Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Đặc Sản Chè Huế
Đặc Sản Chè HuếĐặc Sản Chè Huế
Bạn cần tìm: gia cam
Đặc Sản Chè Huế chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Đặc Sản Chè Huế
danhbaamthuc@gmail.com
22/08/2019

Thắng Cố Ngựa

Trung Tâm Vui Chơi Happyland, Phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì
Thắng Cố Ngựa
Thắng Cố NgựaThắng Cố Ngựa
Bạn cần tìm: gia cam
Thắng Cố Ngựa chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Thắng Cố Ngựa
danhbaamthuc@gmail.com
22/08/2019

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Spice India Restaurant toạ lạc tại địa chỉ 97 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 150 người quan tâm đến địa điểm này.
Bò Một Nắng Muối Kiến Vàng toạ lạc tại địa chỉ Số 62, Chiến Thắng, Tuy Hòa, Phú Yên. Có 1,270 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà Hàng SKY toạ lạc tại địa chỉ 39E Sương Nguyệt Ánh , Phường Bến Thành , Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 1,509 người quan tâm đến địa điểm này.
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà hàng Hồng Hạnh 3 toạ lạc tại địa chỉ Bãi Hoàng Gia, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Nhà Hàng Hương Quê toạ lạc tại địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0211 3737747 - 0982 886 883
Nhà hàng Hồng Hạnh 1 toạ lạc tại địa chỉ Cột 8, Hòn Gai, tp Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
Thiết kế website vệ tinh
Trang vang truc tuyen
Trang vang truc tuyen
+
thực đơn giảm cân, ăn uống giảm cân, phương pháp giảm cân, hướng dẫn giảm cân, giảm cân hiệu quả, cách giảm cân tốt nhất
thực phẩm giải rượu, thực phẩm giải say, say rượu nên ăn gì
mẹo giúp bạn tiết kiệm, tiết kiệm tiền khi đi ăn nhà hàng, lưu ý khi đi ăn nhà hàng,
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top