Danh ba am thuc

Lẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị Kỷ

84/10, Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh
Lẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị Kỷ
Lẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị KỷLẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Khá nổi tiếng với các loại lẩu bò không chỉ với thực khách quanh khu vực Hồ Thị Kỷ mà cả những thực khách gần xa. Mỗi khi đến thưởng thức lẩu bò tại đây rât nhiều thực khách muốn quay trở lại thêm lần nữa.
danhbaamthuc@gmail.com
21/08/2018

Trà đào dằm - Hồ Thị Kỷ

57/ 21 Hồ Thị Kỷ, phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trà đào dằm - Hồ Thị Kỷ
Trà đào dằm - Hồ Thị KỷTrà đào dằm - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Trà đào dằm - Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà đào dằm - Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
21/08/2018

Bánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị Kỷ

57/19 Hồ Thị Kỷ, phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị Kỷ
Bánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị KỷBánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh tráng nướng - 57/19 Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
21/08/2018

Hủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị Kỷ

84 Hồ Thị Kỷ, Phường 14, Quận 10
Hủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị Kỷ
Hủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị KỷHủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Hủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hủ Tiếu Nam Vang Campo - Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
20/08/2018

Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ

69/26 Hồ Thị Kỷ , quận 10
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị KỷSữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
18/08/2018

Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ

Chợ Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
Canh Bún - Chợ Hồ Thị KỷCanh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
18/08/2018

Bánh Mì Que Pháp - Hồ Thị Kỷ

105H Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Bánh Mì Que Pháp - Hồ Thị Kỷ
Bánh Mì Que Pháp - Hồ Thị KỷBánh Mì Que Pháp - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh Mì Que Pháp - Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Mì Que Pháp - Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
17/08/2018

Bánh Tráng Hồ Thị Kỷ

78/10 Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Bánh Tráng Hồ Thị Kỷ
Bánh Tráng Hồ Thị KỷBánh Tráng Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh Tráng Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Tráng Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
17/08/2018

Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ

Đối diện sạp bông 75 Hồ Thị Kỷ
Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
Bánh Hẹ Hồ Thị KỷBánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
16/08/2018

Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ

69/26 Hồ Thị Kỷ , quận 10
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị KỷSữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Sữa Đậu Nành - Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
16/08/2018

Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ

Đối diện sạp bông 75 Hồ Thị Kỷ
Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
Bánh Hẹ Hồ Thị KỷBánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Hẹ Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
16/08/2018

Hủ Tiếu Ốc Chú Tũn

57/21 Hồ Thị Kỷ,p1, quận 10
Hủ Tiếu Ốc Chú Tũn
Hủ Tiếu Ốc Chú TũnHủ Tiếu Ốc Chú Tũn
Bạn cần tìm: ho thi ky
Hủ Tiếu Ốc Chú Tũn chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hủ Tiếu Ốc Chú Tũn
danhbaamthuc@gmail.com
15/08/2018

Tư Xê - Bún Num Bò Chóc

57/27 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Tư Xê - Bún Num Bò Chóc
Tư Xê - Bún Num Bò ChócTư Xê - Bún Num Bò Chóc
Bạn cần tìm: ho thi ky
Tư Xê - Bún Num Bò Chóc chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Tư Xê - Bún Num Bò Chóc
danhbaamthuc@gmail.com
13/08/2018

Hủ tíu nam vang Campo.

84 Hồ Thị Kỷ, phường 14, quận 10
Hủ tíu nam vang Campo.
Hủ tíu nam vang Campo.Hủ tíu nam vang Campo.
Bạn cần tìm: ho thi ky
Hủ tíu nam vang Campo. chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Hủ tíu nam vang Campo.
danhbaamthuc@gmail.com
13/08/2018

Bánh Tráng Cay Long An

57/21 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Bánh Tráng Cay Long An
Bánh Tráng Cay Long AnBánh Tráng Cay Long An
Bạn cần tìm: ho thi ky
Bánh Tráng Cay Long An chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Bánh Tráng Cay Long An
danhbaamthuc@gmail.com
11/08/2018

Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ

Chợ Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
Canh Bún - Chợ Hồ Thị KỷCanh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
Bạn cần tìm: ho thi ky
Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Canh Bún - Chợ Hồ Thị Kỷ
danhbaamthuc@gmail.com
11/08/2018

Vựa Cua Cà Mau Hai Vuông

84/2 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vựa Cua Cà Mau Hai Vuông
Vựa Cua Cà Mau Hai VuôngVựa Cua Cà Mau Hai Vuông
Bạn cần tìm: ho thi ky
Vựa Cua Cà Mau Hai Vuông chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Vựa Cua Cà Mau Hai Vuông
danhbaamthuc@gmail.com
10/08/2018

Chè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ Miên

57/21A, đường Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Chè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ Miên
Chè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ MiênChè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ Miên
Bạn cần tìm: ho thi ky
Chè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ Miên chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Chè hột me, chè trứng Thái, chè bí chưng chợ Miên
danhbaamthuc@gmail.com
09/08/2018

Chè Campuchia

57/21A Hồ Thị Kỷ, Quận 10
Chè Campuchia
Chè CampuchiaChè Campuchia
Bạn cần tìm: ho thi ky
Chè Campuchia chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Chè Campuchia
danhbaamthuc@gmail.com
06/08/2018

Tiramisu Homez

23/1 Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10
Tiramisu Homez
Tiramisu HomezTiramisu Homez
Bạn cần tìm: ho thi ky
Tiramisu Homez chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Tiramisu Homez
danhbaamthuc@gmail.com
05/08/2018
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
Thiết kế website vệ tinh
Trang vang truc tuyen
Trang vang truc tuyen
+
ăn uống vệ sinh, ăn uống an toàn, an toàn thực phẩm, lời khuyên về thực phẩm, ăn thịt đỏ tốt hay hại
Hướng dẫn cách làm chả bò cuộn mía nướng, chả bò cuộn mía nướng, chả bò cuộn mía, cách làm chả bò cuộn mía, hướng dẫn nấu ăn, hướng dẫn chế biến món ăn
hướng dẫn cách làm thịt bò nướng, hướng dẫn làm bắp bò nướng, hướng dẫn làm thịt bò bbq, thịt bò nướng bbq, chế biến thịt bò nướng
Group Canteen - Ngon Như Cơm Mẹ Nấu toạ lạc tại địa chỉ Sảnh A, Toà nhà Hoàng Huy, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 098 772 1359
Đom Đóm Coffee toạ lạc tại địa chỉ Khu đô thị (Sau nhà thi đấu), Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 097 733 13 45
Du lịch sinh thái Hồ Hàm Lợn toạ lạc tại địa chỉ Thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0985.605.937
Meat Plus BBQ - Royal City toạ lạc tại địa chỉ B2-R6-30B, Số 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 024 3205 3111
Gà Rán KFC Đà Nẵng toạ lạc tại địa chỉ 104 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: (0236) 3890668 - 19006886
Lẩu Bò Cô Thảo - Hồ Thị Kỷ toạ lạc tại địa chỉ 84/10, Hồ Thị Kỷ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh. Có 3,880 người quan tâm đến địa điểm này.
Cửa hàng Cafe Army Box toạ lạc tại địa chỉ Số 39, Ngõ 87, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Có 4,530 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà Hàng Cúc Hương toạ lạc tại địa chỉ Số 11A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Có 2,748 người quan tâm đến địa điểm này.
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O97 11OO 62O
Thiết kế bởi Thiết kế web Vietcorp