Danh ba am thuc

Le Taj French Cuisine

6 Phan Văn Chương, Phường Tân Phú, Quận 7
Le Taj French Cuisine
Le Taj French CuisineLe Taj French Cuisine
Bạn cần tìm: tan phu
Le Taj French Cuisine chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Le Taj French Cuisine
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Kim Thành - Ăn Gia Đình

210 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Kim Thành - Ăn Gia Đình
Kim Thành - Ăn Gia ĐìnhKim Thành - Ăn Gia Đình
Bạn cần tìm: tan phu
Kim Thành - Ăn Gia Đình chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Kim Thành - Ăn Gia Đình
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Minh Mẫn Cafe

190 Nguyễn Súy, Phường Tân Quy, Quận Tân Phú
Minh Mẫn Cafe
Minh Mẫn CafeMinh Mẫn Cafe
Bạn cần tìm: tan phu
Minh Mẫn Cafe chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Minh Mẫn Cafe
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Gió Cafe - Vườn Lài

83/33 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Gió Cafe - Vườn Lài
Gió Cafe - Vườn LàiGió Cafe - Vườn Lài
Bạn cần tìm: tan phu
Gió Cafe - Vườn Lài chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Gió Cafe - Vườn Lài
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Cơm trưa Cô Bảy

167 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Cơm trưa Cô Bảy
Cơm trưa Cô BảyCơm trưa Cô Bảy
Bạn cần tìm: tan phu
Cơm trưa Cô Bảy chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm trưa Cô Bảy
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Quán cơm Thanh Loan

214 Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận Tân Phú
Quán cơm Thanh Loan
Quán cơm Thanh LoanQuán cơm Thanh Loan
Bạn cần tìm: tan phu
Quán cơm Thanh Loan chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Quán cơm Thanh Loan
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Trà Sữa Mr. Bầu

170 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú
Trà Sữa Mr. Bầu
Trà Sữa Mr. BầuTrà Sữa Mr. Bầu
Bạn cần tìm: tan phu
Trà Sữa Mr. Bầu chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Trà Sữa Mr. Bầu
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Cơm Gà Xối Mỡ - Độc Lập

188 Độc Lập, Quận Tân Phú
Cơm Gà Xối Mỡ - Độc Lập
Cơm Gà Xối Mỡ - Độc LậpCơm Gà Xối Mỡ - Độc Lập
Bạn cần tìm: tan phu
Cơm Gà Xối Mỡ - Độc Lập chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cơm Gà Xối Mỡ - Độc Lập
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Châu Phụng 2 Cafe

82 Tô Hiệu , Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Châu Phụng 2 Cafe
Châu Phụng 2 CafeChâu Phụng 2 Cafe
Bạn cần tìm: tan phu
Châu Phụng 2 Cafe chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Châu Phụng 2 Cafe
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Cháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn Xảo

63 Phạm Văn Xảo, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Cháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn Xảo
Cháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn XảoCháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn Xảo
Bạn cần tìm: tan phu
Cháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn Xảo chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cháo Vịt Thanh Đa - Phạm Văn Xảo
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Chè Thái - Khuông Việt

147 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú
Chè Thái - Khuông Việt
Chè Thái - Khuông ViệtChè Thái - Khuông Việt
Bạn cần tìm: tan phu
Chè Thái - Khuông Việt chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Chè Thái - Khuông Việt
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Phở Tây Hồ Hà Nội

38 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Phở Tây Hồ Hà Nội
Phở Tây Hồ Hà NộiPhở Tây Hồ Hà Nội
Bạn cần tìm: tan phu
Phở Tây Hồ Hà Nội chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phở Tây Hồ Hà Nội
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Phở Hương - Nguyễn Sơn

222 Nguyễn Sơn , Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Phở Hương - Nguyễn Sơn
Phở Hương - Nguyễn SơnPhở Hương - Nguyễn Sơn
Bạn cần tìm: tan phu
Phở Hương - Nguyễn Sơn chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Phở Hương - Nguyễn Sơn
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Lẩu Hải Sản Yến Vy

311 Đàm Thận Huy, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Lẩu Hải Sản Yến Vy
Lẩu Hải Sản Yến VyLẩu Hải Sản Yến Vy
Bạn cần tìm: tan phu
Lẩu Hải Sản Yến Vy chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Lẩu Hải Sản Yến Vy
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Gà Ta 101

101 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Gà Ta 101
Gà Ta 101Gà Ta 101
Bạn cần tìm: tan phu
Gà Ta 101 chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Gà Ta 101
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Cây Điệp Cafe - Vườn Lài

327 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Cây Điệp Cafe - Vườn Lài
Cây Điệp Cafe - Vườn LàiCây Điệp Cafe - Vườn Lài
Bạn cần tìm: tan phu
Cây Điệp Cafe - Vườn Lài chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Cây Điệp Cafe - Vườn Lài
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Thủy Mộc Cafe - Lê Thúc Hoạch

109 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Thủy Mộc Cafe - Lê Thúc Hoạch
Thủy Mộc Cafe - Lê Thúc HoạchThủy Mộc Cafe - Lê Thúc Hoạch
Bạn cần tìm: tan phu
Thủy Mộc Cafe - Lê Thúc Hoạch chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Thủy Mộc Cafe - Lê Thúc Hoạch
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Quán Chi

50 Trịnh Lỗi, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Quán Chi
Quán ChiQuán Chi
Bạn cần tìm: tan phu
Quán Chi chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Quán Chi
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Quán 216

216 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Quán 216
Quán 216Quán 216
Bạn cần tìm: tan phu
Quán 216 chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Quán 216
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021

Ốc Ba Đời

418 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Ốc Ba Đời
Ốc Ba ĐờiỐc Ba Đời
Bạn cần tìm: tan phu
Ốc Ba Đời chưa có thông tin giới thiệu, vui lòng xem thêm trên http://danhbaamthuc.net hoặc website của Ốc Ba Đời
danhbaamthuc@gmail.com
23/01/2021
Bạn là Nhà hàng, quán Cafe?

Ốc Chút Chít

Gogi Giang Văn Minh

Nhà Hàng Hồng Hạnh

Nhà Hàng Hương Quê

Pizza Giang

Hồi Ký Mỳ Gia toạ lạc tại địa chỉ 96 Ngô tất Tố, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Có 229 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng Gành Hào toạ lạc tại địa chỉ Đường Phùng Hưng, An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Có 305 người quan tâm đến địa điểm này.
Gà ta Hiền Hậu 270/1A toạ lạc tại địa chỉ 270/1A Dương Thị Mười Phường Tân Chánh Hiệp QUận 12 ,TPHCM. Có 465 người quan tâm đến địa điểm này.
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 toạ lạc tại địa chỉ Cột 5, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0906 168 886
Pizza Giang - Trần Hưng Đạo toạ lạc tại địa chỉ Số 18/6 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0258 6299 432
Nhà hàng Sắc Trâu - Nam Cương toạ lạc tại địa chỉ Trường Mầm non khu chợ Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 096 123 3336
Nhà Hàng Hương Quê toạ lạc tại địa chỉ Nguyễn Tất Thành, Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0211 3737747 - 0982 886 883
Quán ốc Chút Chít - Cách Mạng Tháng Tám toạ lạc tại địa chỉ 285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TPHCM. Liên hệ đặt bàn theo số điện thoại: 0123 216 6928
Trang vang truc tuyen
Lau de, de nuong, de hap, de xao lan
Hướng dẫn nấu ăn
+
trình diễn làm bánh, trình diễn làm bánh siêu đẹp, trình diễn làm bánh siêu ngon, làm bánh siêu đẹp, làm bánh siêu ngon
thánh ăn trung quốc, cô gái được mệnh danh là thánh ăn
chế biến đồ ăn, những màn chế biến đồ ăn độc đáo, video chế biến đồ ăn độc đáo
luộc gà không cần nước, hướng dẫn luộc gà không cần nước, cách luộc gà không cần nước, hướng dẫn chế biến
hướng dẫn ướp cá rô phi, hướng dẫn nướng cá rô phi, hướng dẫn chế biến cá rô phi nướng, hướng dẫn chế biến cá nướng
Top xem nhiều
Icon facebook danh ba am thuc Icon google plus danh ba am thuc Icon twitter danh ba am thuc
Bản quyền thuộc về Danh bạ ẩm thực DBAT.
Email: danhbaamthuc@gmail.com - Tel: O985 6O5 937
Thiết kế bởi Vietcorp.Top