Danh ba am thuc

Tuấn Ngọc - Mễ Trì Thượng

Cổng làng Mễ Trì Thượng, Từ Liêm